01-SBB-Herders-15
AtšifrējaUldis Ķirsis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-28 10:16:34
AtšifrējumsDie folgenden beiden Liedern sind in
und

------------------------
1) Maria brauz [brauc] basniza [baznīcā], sawu [savu] dehlinu mekledama [meklēdama] atrade [atrada] Dehlu [dēlu] semmi [zemē] gullischu [gulošu]. Ko gulli [guli]? negulli [Neguli]! zelles [celies] augscham [augšā]! Schi [Šī] saule, schi [šī] semme [zeme] Tewis [tevis] gauschi [gauži] raudaja [raudāja].
Marija brauc baznīcā, savu dēliņu meklēdama,
atrade dēlu zemē gulušu. Ko guli? neguli!
Celies augšam! Šī saule, šī zeme Tevis
gauži raudāja.
Lai raud, ja raud, gana man grūt liels
krusts mugurā, Ērkšku kronis galvā,
visi mani nadzini smalkāmi dzelzīm.

2) Lai raud, ja raud, ganna [gan] mann [man] gruhts [grūts] leels [liels] Krusts Muggurâ [mugurā], Ehrkschu [ērkšķu] krohnis [kronis] Galwa [galvā, wissi [visi] manni [mani] nadsini [nadziņi] smalkam Dselsim [dzelzīm].
-----------------------
1) Paklausi scheligs [žēlīgs] Radditais [radītājs] muhsu [mūsu] luhgschanu [lūgšanu] und rauduschanu [raudāšanu], ko mehs [mēs] schinni [šinī] laika us [uz] tewim [tevim] luuzum [lūdzam] ar schehloscham [žēlošan'].

2) Tas sirschu [siržu] sinnatneeks [zinātnieks] Tu essi [esi], muhsu [mūsu] Wahjiba [vājība] irr [ir] tew [tev] sinnnamu [zināma],
dohd [dod] mums tawu [Tavu] schehlastibu [žēlastību], ka [kā] mehs [mēs] us [uz] Tewim [Tevi] atgreeschames [atgriežamies].

3. Mehs [Mēs] essam [esam] gan dauds [daudz] grehkojuschi [grēkojuši], nopelnijuschi [nopelnījuši] to muhschigu [mūžīgu] sohdu [sodu], tapatz [tāpat] kâ weens [viens] scheligs [žēlīgs] Tehws [Tēvs], Tu gribbi [gribi] mums wisseem [visiem] schehligs [žēlīgs] buht [būt].


tu zu
worden
.

1)
Maria fährt zur Kirche und sucht ihren Sohn, sie findet den Sohn auf der Erde liegen. Warum liegst du? Liege nicht! Steh auf! Diese Sonne, (Welt) dieses Land (fuhr) viel .

2) , laß weinen, mir liegt ein großer Kreuz auf dem Rücken, Krone auf dem Haupte,
meine Hände und Füße liegen in Eisen.
------------------------
1) Erhöre gnädiger Schöpfer unser Gebet und Weinen, welches wir in dieser Zeit zu dir richten, .

2) Du bist des Herzens Kundiger, unser ist dir bekannt, nur deine Barmherzigkeit, wir nur zu dir bringen.

3. Wir haben zwar vielfältig gesündigt und den ewigen Zorn genügt verdient; darum gnädiger Vater sei uns allen
gnädig .
Fails01-SBB-Herders-15
Atšifrēt tekstu
KrājumsApgaismības projekts
KolekcijaJohana Gotfrīda Herdera latviešu tautasdziesmu kolekcija
Atslēgvārdi
Vienības#ENLI-1-17-58
#ENLI-1-17-59

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.