1816-Kalvenes-pamatskola-07-0146
ŠifravoIlze Strēle
AtliktaNe
PatvirtintasNe
Taisytas2022-11-25 15:41:34
Šifravimassavu brāli, vai tas nav nosists, noslīcis. Nonācis vienā pilsētā viņš ieraudzīja melnus karogus. Ķēniņa meita viņu ieraugot, steidzās tam pretīm un skūpstīja to. Viņš teica: "Es neesmu tavs vīrs, es esmu viņa brālis un eimu meklēt viņu". Ķēniņa meita lūdzās, lai viņš paliek pilī, bet viņš gāja meklēt savu brāli. Nonācis pie barones loga, viņš redzēja mazu lampiņu un divus akmens stabus un vienu sālsistabu. Iegājis istabā viņš redzēja vienu veceni, kura sēdēja uz krāsnis un sauca, ka viņai auksts. Lāči staigāja apkārt akmens stabiem un rūca. Otrais brālis prasīja: "Kas šie par stabiem?" Bet vecene sauca, ka viņai esot auksts. Otrais brālis lika lāčiem noraut viņu no krāsns. Lāči saķēra un norāva no krāsns un vecene piegāja pie akmens stabiem un piedūrās, stabi palika par lāčiem. Otrais brālis prasīja, lai viņa pateic, kas šis esot pa stabu. Vecene tikai saukusi, ka viņai esot auksts. Brālis lika lāčiem labi sažņaugt veceni. Lāči saķēra un labi sažņaudza. Vecene piegāja klāt sāls stabam un piedūrās, un sālsstabs pārvērtās par pirmo brāli, kurš bija pazudis. Otrais brālis aiz dusmām lika lāčiem pārplēst uz pusi veceni, ko lāči izpildīja. Abi brāļi aizgāja uz pili pie ķēniņa meitas un turēja lielas dzīres, lielākās pasaulē.

J. Ziborts, 40 gadu, Kalvenes pagastā ienācis priekš 20 gadu no Aizputes pagasta.

5539
PasakaŠifruoti tekstą
KrājumsLatvių tautosakos archyvas
KolekcijaCollection of Kalvene Parish 6-year Primary School
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-1816-5539

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.