0074-Janis-Sedols-04-0046
ŠifravoInga Tapiņa
AtliktaTaip
PatvirtintasTaip
Taisytas2022-05-25 07:27:27
Šifravimasko viņam jarakstot? Tad ministri sacija: "Ka viņam vaigot rakstit uz mājām vēstuli" un sāka teikt, lai viņš raksta sēkošo:
Mana mīļā sievin!
Tu nejem par ļaunu, kas es tik ilgus gadus neesmu tev rakstijis grāmatu. Par visu šo laiku es esmu nopircis vienu zemes gabalu un iekš tā zemes gabala es esmu par ķēniņu. Tad es tev lūdzu, tu izdod tos fabrikus visus un visu zeltu un sudrabu, kas tev ir, un visus lopus, tos visus tu pārvērt naudā un brauc ar visu naudu šurp pie manis, jo man te vajag pulku naudas.
Paliec vesela, mīļā sieviņ.
Bet fabrikants, rakstidams piespiesto vēstuli, vēstules iesākuma ierakstijis žīda valodā burtu "a" un vēstules beigās burtu "b". Jo būrt a un b žīdiem nozīmē "Ka visas nelaimes te ir". Bet ministŗi to nepamanija, ka viņš to ierakstija. Tad viņi nolēma, ka tiem divi gudriem ministriem jabrauc un jaaizved vēstule fabrikanta sievai, kad viņi abi izbrauca un bija labs ceļa vējš, drīz vien viņi nobrauca tai pilsētā, kur fabrikanta sieva dzīvo, un prasija, kur tā lielās fabrikas, kur taisa tās labās mantas, jo vini gribot mantas pirkt.
Nogaiši fabrikas kantorī pie bukalteŗa un prasijuši: "Kur ir ta fabrikanta cieniga māte". bukalteris atbildejis: "ka cienigu māti nevarot dabūt, jo viņas kungs esot pazudis, un viņa no bēdam jau gulot slima desmit gadi, kamērt nev nākuse fanbrikā". Ministri sacija bukalterim, ka viniem esot viena grāmata no jūsu kunga, kuŗa janodod cienigai mātei". To izdzirdis, bukalteris ka traks skrej pie fabrikanta sievas un pateic, ka divi sveši cilveki no viņas vīra esot atnesuši grāmatu. To izdzirduse, fabrikanta sieva ka no
Šifruoti tekstą
KrājumsLatvių tautosakos archyvas
KolekcijaCollection of Jānis Sedols in Bārta
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.