#DS-1-13250-40

Title
Saglaudiju gludu galvu
Unit number
13250-40
Submitter
Place and time of recording
Nereta
Nereta, Neretas pagasts, Aizkraukles novads
Keywords
Open
Saglaudiju gludu galvu,
Sasegloju kumeliņu,
Saseglojis kumeliņu,
Ielaižos garu ceļu.
Divi dienas mežâ jāju,
It nenieka neredzeju;
Kad es jāju trešu dienu,
Ieraudziju lielu ciemu.
Pielaužos šautru klēpi,
Sviežu šautrus sētmalâ.
Satrūkàs ciema suņi,
Iztek ciema zeltenites.
Divi mani pašu veda,
Trešà manu kumeliņu.
Ieved mani istabâ,
Kumeliņu stallitî.
Ievedušas istabâ,
Pieceļ man goda krēslu,
Pieceļ man goda krēslu,
Pievelk man liepas galdu,
Pievelk man liepas galdu,
Uzliek Dieva mielastiņu,
Uzliek Dieva mielastiņu,
Uzliek baltus biķerišus.
Lūdz man ēst,lūdz man dzert,
Lūdz naksniņu pārgulèt.
Taisa man mīkstu vietu
Tumsajâ kaktiņâ.
Noraugos guledamis,
Ko dar' ciema zeltenites.
Viena auda,otra meta,
Trešà raksta zīdautiņu.
Man, māmiņa, to meitiņu,
Kura raksta zīdautiņu;
Ja nedosi to meitiņu,
Es nomiršu bēdiņâs.
Kur jūs mani glabasiet,
Bēdiņâs nomirušu?
Jaunas meitas dārziņâ
Apakš rožu lapiņàm,
Lai tad zied mans augumiņš
Jaunas meitas galviņâ,
Lai puškojàs jauna meita,
Manis mīļi minedama;

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Nereta
(Nereta, Neretas pagasts, Aizkraukles novads)
(Not set)Place and time of recordingVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.