#DS-1-13250-53

Title
Trīs priedites siliņâ
Unit number
13250-53
Place and time of recording
Lubāna
Lubāna, Madonas novads
Keywords
Open
Trīs priedites siliņâ,
Visas vienu garumiņu.
Vienu cirte, otra lūze,
Treša līdzi locijàs.
Māmiņai trīs meitiņas,
Visas vienu dailumiņu.
Viena ada, otra raksta,
Treša zīdus šķetereja.
Do', māmiņa, to meitiņu,
Kura zīdus šķetereja;
Ja nedosi tàs meitiņas,
Es nomiršu bēdiņâs.
Kur jūs mani glabasat
Bēdu puisi nomirušu?
Magoniņa dārziņâ
Zem roziša lapiņàm.
Tur izauga liela roze
Deviņiem žuburiem,
Tur iet visas jaunas meitas
Ik svētdienas puškoties.
Rāva viena, rāva otra,
Nenorāva galvenices.
Danāk divi Dieva dēli,
Tie norāve galvenici.
Tie sacija: skaista puķe!
Ta nebij skaista puķe,
Ta nebij skaista puķe,
Ta bij puiša dvēselite.

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Lubāna
(Lubāna, Madonas novads)
(Not set)Place and time of recordingCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.