Kas var baltu izmazgāt


Kas var baltu izvelēt
Pelēko vilnānīti?
Kas var jaunu padarīt
Manu vecu māmuliņu?


Narrator : Ede Bērzkalne
Collector : Valdis Reinsons, Vilis Eglītis
Kas var baltu izmazgāt
Place and time of recording: 22.04.1924
Čiglas
"Čiglas", Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4846

Anna Bērzkalne pārrakstījusi ("pārskatījusi") radu puiku Valda Reinsona (13 g. v.) un Viļa Eglīša (11 g. v.) Viesienas "Čiglās" pierakstītos viņas mātes, kādreizējās vējavietes Edes Bērzkalnes (dzim. Reinsones) dziesmu tekstus.


Place of hearing:

Piezīme: "no mammas mammiņas" (Edes Bērzkalnes mātes).

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.