0006-Klosteres-pamatskola-0043
TranscriberEmis
Completed
Accepted
Updated2016-03-10 15:57:12
Transcription (text)

54.


IV
Sinepīte sīvu sēklu,
Sēsim tālu līdumā.
Mūs māsiņa sīva dzedra,
Dosim tālu tautinās.
V
Turi, turi saimeniece,
Manu gadu gājumiņu.
Tu gan dosi, es neņemšu,
Dieva galda galiņā.
VI 
Ceļu gāju dziedadama,
Kā cielava rakstīdama.
Tam puišam tītīdama,
Kam nav sava līgaviņa.
VII
Dievs aizliedza bititei,
Sārkanāja āboliņa,
Kam bitīte nesvinēja,
Svētas dienas launadziņu.

55


VIII
Līdzens bija tas celiņš,
Kā notrīta galodiņa,
Tā notrina ļaužu meles,                 
Gar manīm runājot.
IX
Ļaudis mani aprunāja,
Es aiz durvīm klausījos,
Veru durvis, speru kāju,
Trūkst ļaudim valodiņa:
''Ko ļautiņi runājat?
Ko no manis gribejat?
Ja jūs gribat, es jums došu
Savas želas asariņas!''
X
Bieza, bieza bērzu birze,
No biezuma nelapoja,
Lepna bija tautu meita,
No lepnuma nerunāja.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Klostere Primary School
Keywords
Items#LFK-6-54-4
#LFK-6-54-5
#LFK-6-54-6
#LFK-6-54-7
#LFK-6-55-8
#LFK-6-55-9
#LFK-6-55-10

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.