0006-Klosteres-pamatskola-0042
TranscriberEmis
Completed
Accepted
Updated2020-10-05 11:28:55
Transcription (text)[6]

53.
Martiņš Klika 14 g. vecs. Klosteres pamatskolas sestā klasē, Kliku mājās Aizputes apriņķī. 6.II.25. g.
Latvju tautas dziesmas.
I
Aijā, bērniņš mežā atrasts,
Ne tam krekliņš, ne lakatiņš.
Dievs dos dadzim platas lapas,
Tur būs krekliņš, tur lakatiņš.
II
Es pazinu to sētiņu,
Kur aug bērni sērdienīši.
Visi taki nopēdoti,
Ar basami kajinam.
III
No tālienes es pazinu,
Kur ved tautu sērdienīti.
Sirmi zirgi, rāmi tek,
Noskumuši bāleliņi.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Klostere Primary School
Keywords
Items#LFK-6-53-1
#LFK-6-53-2
#LFK-6-53-3

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.