0011-Pilskalnes-pamatskola-0039
TranscriberEmis
CompletedYes
AcceptedYes
Updated2020-10-07 10:05:35
Transcription (text)43.
VI. Stasts par Vaciju.
Mani vienreizs bija aizvedus uz Vaciji. Es staigadama pa Vaciji biju iegajus, tada māzā istabiņā. Tājā istabina sedeja divi mēitēnēs, es vinam pāteicu labdien. Tas ateice labdien labdien, un saka ar mani runāt. Tā viena sāka bet māsi mums tak nau briv svēsā cilvēkā, pie sēvis paturēt! Ta otra sāka uz manis tekt meiten nāc laukā, jā tēvis atrādis piemus tas visas tries [trīs] mums nukavs. Par ko tad vieni kaus, par to kāus kad mēs esam slimās un vārām visu pāsāuli mēs apkrest [aplaist] ar slimību. Es saku nebaidātes paliksit vesēlās? Vienas sākā uz manā tēkt vai dēvin kā, mes paliktumēm vēsēlās tad mēs tēv visu mužu kalpotumēm kmer vien dzivotumēm.

44,6.

Dziesmiņa.
VII. Tur lieli koki
Zalās atlasites.
Uzvēd mani māmulina
Uz tem aukstem!
Kalnem uzvesdama
Apsulija mani kurpniek,
Delām ni es tur iešu?
Ni man tur patik.
Kurpnek delam vecas
Mājās ilinints [īlēniņš] roka.
VIII. Tur lieli koķi
Zalās atlasites
Uzvēd mani māmulina
Uz tem aukstem kalnem.
Uzvesdama apsulija
Mani kalei delam.
Ni es tur iešu ni
Man tur patik?
Kalei delām vecas.
Mājās amurīts roka.
IX. Tur lieli koki zalas atlāsites.
Uzvēd mani māmuliņa?
Uztem auktem kalnem.
Uzvezsdams apsulija mani,
Skroder delām ni es tur iešu!
ni man tur patik
Skroder delām vecas majas adatina roka!
X. Tur lieli koki zalās atlāsites
Uzvēd manī māmuliņa
Uztem aukstem kalniem.
Uzsvesdams apsulija mani
Pudnek delam ni es tur ies
ni man man tur patīk
Podnik delam vecas majas poda suķi roka.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Pilskalne Primary School
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.