0011-Pilskalnes-pamatskola-0033
TranscriberEmis
CompletedYes
AcceptedYes
Updated2020-10-07 10:06:32
Transcription (text)35.
visi viņu saita [skaita] par mulki un vinam saimenieks nedot cita darba ko ganos varētu darīt un varde atteice tadel vinai ir žēl ka visi tevi sauc par mulki tadel no šās dienas kas tev bus nesaprots [nesaprotams] pieej pie dīke malas un saki kur kur kurr tad es tevi dzirdēšu un patikšu ko tu gribi. Tulin to nakt vinu kaimiņam nozaga divi zirgi un ari mantu un drēbes kuras bija labākas un visu naudu. Kad barenītis daboja zina tad viņš gāja uz dīki un teca kur kur kurr varde tulin pasīja ka vajaga barenītis stastija kam kaimiņu apzaga varde teic tadel ka vakar jusu kimiņš bija krogā un pac bija izrunājies ka viņš esot bagads [bagāts] un kur stav zirgi un zaglu te tuvumā nav vini dadel [tādēļ] gāja ka zināja visu.

36.
Un tavu saimenieku arī šonakt apzags. Un barenītis tulin dzi [dzina] ganos un ganija visu dienu līdz vakram. Kad visi visi vakāra aizgāja gulēt bet barenītis negāja gulēt kad visi gūlēja saldā miegā tad barenītis staigāja pa areni un satījās vai nenāk zagli zagli atgāja [atnāca] un gribēja tulin iet pie zirgu stalle bet barentis [bārenītis] daboja saimieka plinti un šāva. Kad saiminiesks uzmodās tad divi zagli bija jav dzskrējuši [aizskrējuši] un viens nošauts. Un no ta lika [laika] saiminieks bija labs pret bārenīti un barenītis pie viņa izaug un div gadi viņš sastrādāja kā puis. [puisis] Vienu gadu saimniekam negu [neizauga] mieži un auzas un arī visim kaimiņim apkrt. Tad barenītis aizgāja pie dīki un teica kur kur kurr varde teica ka labība vajaga sēt beidzāmā sējas nedele. Saimenieks jau gribēja
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Pilskalne Primary School
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.