1244-Alsungas-6kl-pamatskola-03-0129
TranscriberDace Nasteviča
CompletedYes
AcceptedNo
Updated2022-06-23 13:15:37
Transcription (text)

4567

9. Lēni, lēni bērziņš auga
Lēni lapas darināj
Lēni augu pie māmiņas
Gudru ņēmu padomiņu

4568

10. Nepļaus miežus rasiņā
Gan ir laika saulītē
Neies jauna tautiņās
Gan ir laika mūžiņā.

4569

11. Dievs palīdz tautiešam
Linu zemi ezējot
Paldies tautu zeltenīte
Pati būsi plūcējiņa.

4570

12. Pasmejos bāliņam
Ne vecam cilvēkam
Par bēniņu nepalikšu
Kā par vecu cilvēciņu

4571

13. kas no brieža liela raga
Kad nedzird taurējot
Kas no mātes lolojumu
Kad neredz labas dienas

4572

14. Salds bija, gārds bija
Zemes bites medutiņš
Gudra bija rāma bij
Vecu ļaužu valodiņa.

4573

15. Sak saulīte noejam
Nu ļautiņi svetsvakaqrs
Sak māmiņa nomirdama
Nu bērniņi bārenīši

4574

16. Ganiņš biju ganos gāju
Gana drēbes mugurā
Ērkšķu bikses, skuju svārki
Gara tāšu cepurīte.

4575

17. Sak saulīte vējiņam
Netraukt ziedu ūdenī
Sak Dieviņi labajiem
Nemit vāju kājiņam

4576

18. Kur sīva bitīte
Salds medutiņš
Kur dzedra māmiņa
Tikušas meitas.

4577

19. Vakar briedis ragā pūta
Sila meža maliņā.
Šodien dzēra medinieki
Brieža raga biķerī.

4578

20. Ik vakarus lakstīgala
Sit bērziņa krūmiņā
Ik vakarus māmuliņa
Gaida manis atejam

4579

21. Spīdi spoži mēnestiņ
Par atmatu atmatam
Ik vakarus es tecēju
Pie tās savas māmuliņas

4580

22. Skrien putniņis meža malu
Ar mazo grāmatiņu
Nes manaiji māmiņaji
Simtu labu vakariņu

4581

23. Ai bērniņi, ai bērniņi
Klausat tēvu māmuliņu
Mūžam saule debesīs
Nemūžam tēvs māmiņa

4582

24. neviens putniņš tā nepūta
Kā pūš meža balodīts
Neviens mani tā nemīlēj
Kā mīl mani tēv māmiņa

4583

25. Saulīt vēlu vakarā
Sēžās zelta laiviņa
Rītā agri uzlēgdama
Atstāj laivu līgojot

4584

26. Saulīt balta māmiņ jauka
Abas vienu labumiņ
No saulītes silti rīti
No māmiņas mīļi vardi

4585

27. Sīki mazi žagariņi
Paši pūta, paši dega
Sīkas mazas meitenītes
Pašas vērpa, pašas auda.

4586

28. Dedzu skalu, dedzu sveci
Tumša mana istabiņa
Ienāk mana māmuliņa
Tūdaļ gaiša istabiņa
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Alsunga 6-year Primary School
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.