0017-Rigas-otra-vidusskola-01-0002
TranscriberAija Joņina
Completed
Accepted
Updated2018-12-09 22:39:49
Transcription (text)

6

Kungs iekš gaspaž kāpdams, sausi iekš slapja bāzdams, Izauc Lai Dievs man palīdz. (Kad laivinieks sēžās laivā)

7.

Es krietniem alaž esu manta dārga, tie mani vairogiem un šķēpjiem sargā. Es esu iemesls kad kari sākās un iemesls kad grūti sodīt nākās. Kam esu es, tam mani vajāg sniekt, kam manis nav, tam manis stingri liekt. Bet ja kam manis nav un es tam tomēr tieku, tie kas man dod, tur' mani tik par nieku. Ja es tev esu, bet tev liedzās mani dot, tad tie kas manis liedz, tie mani nesaprot. Kas mani atminēs, tam šoreiz būšu es. (Gods)

8.

Viengal, dīvgal, trigal, tragal, sestgal, mazgal, ungar jekab tulei tuks.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Riga Secondary School No. 2
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.