Ludviga Žubecka dainu vākums Salgalē

Number
2806
Title
Ludviga Žubecka dainu vākums Salgalē
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 118 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
637-0Pāriet zosis klaigadamas1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
637-0Pārnāk zosis klaigadamas1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
708-2Neraud' gauži, sila priede1.3.2.4. dravnieki, zvejnieki,medinieki, mežā braucēji u.c.
708-2Neraud' gauži, sila priede1.3.2.4. dravnieki, zvejnieki,medinieki, mežā braucēji u.c.
1344-2Krusta tēvs, krusta māte2.1.1.5.4. Ģērbj un tīsta pādi, un ved pie kristības.
1541-0Krusta mātes vaina bija2.1.1.5.10.3. Kūmu deja ar simbolisku nozīmi un pādes daudzināšanu.
1702-0Kar, māmiņa, šūpuliti2.1.1.5.14.6. Kur šūpulis karams?
1702-0Kar, māmiņa, šūpoliti2.1.1.5.14.6. Kur šūpulis karams?
1725-0Neliec mani, māmulite2.1.1.5.14.9. Pirms krustbērna liek šūpulī ziedu jeb kādu nozīmīgu lietu.
1831-2Jānišam bāliņam2.1.1.5.15.6. Dod, vaj sola lietišķas dāvanas: krekliņus, micītes, jostiņu, palagu, vilnani u.c.; zirgu, govis, aitas; bites.
1844-0Krusta tēvs man solija2.1.1.5.15.6. Dod, vaj sola lietišķas dāvanas: krekliņus, micītes, jostiņu, palagu, vilnani u.c.; zirgu, govis, aitas; bites.
1844-0Krusta tēvis man solija2.1.1.5.15.6. Dod, vaj sola lietišķas dāvanas: krekliņus, micītes, jostiņu, palagu, vilnani u.c.; zirgu, govis, aitas; bites.
1844-0Krusta tēvs man solija2.1.1.5.15.6. Dod, vaj sola lietišķas dāvanas: krekliņus, micītes, jostiņu, palagu, vilnani u.c.; zirgu, govis, aitas; bites.
1844-0Krusta tēvs man solija2.1.1.5.15.6. Dod, vaj sola lietišķas dāvanas: krekliņus, micītes, jostiņu, palagu, vilnani u.c.; zirgu, govis, aitas; bites.
1872-0Pilna Laimes istabiņa2.1.1.5.16.1. Šūpuli pakāruši, kūmas iešūpo krustbērnu.
1944-0Es guleju šūpulî2.1.1.5.16.7. Nākamā tautu līgaviņa, tautu malējiņa; jau šūpulī izredzēta.
1962-4Auklè, māte, to meitiņu2.1.1.5.16.8. Kas vecākiem vairāk pa prātam, dēli vaj meitas? - Tēvam dēli, mātei meitas.
2023-1Aiziedami (Aizjādami), bāleniņi2.1.1.5.17.3. Viesi svētī dzīru vietu un atvadās.
2335-0Gudra sila vāverite2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2740-3Circenitis sievu veda2.1.2.2.7. Par sīkiem kustoņiem, mušām un kukaiņiem: bambali, blusu un circeni, dunduri, kukaini, lapsenēm, odu, zirnekli, siseni, tārpu, tauriņu.
Showing 1-20 of 118 items.
View:
Showing 1-20 of 157 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-008242Manuscriptdaina-008242lvNoYesNo
daina-008243Manuscriptdaina-008243lvNoYesNo
daina-008244Manuscriptdaina-008244lvNoYesNo
daina-008245Manuscriptdaina-008245lvNoYesNo
daina-008712Manuscriptdaina-008712lvNoYesNo
daina-008713Manuscriptdaina-008713lvNoYesNo
daina-008714Manuscriptdaina-008714lvNoYesNo
daina-014021Manuscriptdaina-014021lvNoYesNo
daina-015286Manuscriptdaina-015286lvNoYesNo
daina-015912Manuscriptdaina-015912lvNoYesNo
daina-015914Manuscriptdaina-015914lvNoYesNo
daina-016123Manuscriptdaina-016123lvNoYesNo
daina-016124Manuscriptdaina-016124lvNoYesNo
daina-016125Manuscriptdaina-016125lvNoYesNo
daina-016126Manuscriptdaina-016126lvNoYesNo
daina-016575Manuscriptdaina-016575lvNoYesNo
daina-016681Manuscriptdaina-016681lvNoYesNo
daina-016682Manuscriptdaina-016682lvNoYesNo
daina-016688Manuscriptdaina-016688lvNoYesNo
daina-016689Manuscriptdaina-016689lvNoYesNo
Showing 1-20 of 157 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.