Jēkaba Volmera dainu vākums

Number
2781
Title
Jēkaba Volmera dainu vākums
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 117 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
319-0Ar uzviju es dziedaju1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
419-0Rīklit' mana ērģelite1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
428-3Trīcej' kalni, trīcej' (skanej') meži1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
428-3Skani, skani, bērzu birze1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
586-0Dzied' ar mani, tautu meita1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
957-0Dziesmas dēļ, labi (sveši) ļaudis1.4.3.6. Apmierinās bez naida, sader; apdziedātie neņem ļaunā.
1016-2Dziesmit' manu raženo1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
1016-2Dziesmiņ' manu raženo1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
1711-1Māte mani mazu kūla2.1.1.5.14.6. Kur šūpulis karams?
1711-1Māte mani mazu kūla2.1.1.5.14.6. Kur šūpulis karams?
2423-0Cūku man seglojiet2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2697-5Trīs putniņi skaisti dzied2.1.2.2.5. Par putnu dziesmām un valodu.
2895-1Ēsti man gribejàs2.1.2.3.1.1. Bērni izsalkuši. Maizes trūkums.
3131-2Tēvis, tēvis, māte, māte2.2.1. Vecāki un bērni ģimenes dzīvē.
3131-2Māte, māte, tēvus, tēvus2.2.1. Vecāki un bērni ģimenes dzīvē.
3204-1Māte, mana māmuliņa2.2.1.3.1. Māte ģimenes sirds un dvēsele. (Mātes nerimstošā rīcība un gādība ģimenes un māju dzīvē; māte žēlotāja un patvērums; māte veca, bet gudra padomam; māte mīļa, cienīta un godāta; šķirtas, māte un meita viena pēc otras raud un i
3397-0Man deviņi rožu dārzi2.2.2.3. Daudz brāļu (bāleliņu).
3938-2Dzisa, dzisa uguntiņa2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
3971-0Būt' man savas māmuliņas2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
3971-0Kaut būt' mana māmuliņa2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
Showing 1-20 of 117 items.
View:
Showing 1-20 of 191 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-004104Manuscriptdaina-004104lvNoYesNo
daina-005108Manuscriptdaina-005108lvNoYesNo
daina-005109Manuscriptdaina-005109lvNoYesNo
daina-005110Manuscriptdaina-005110lvNoYesNo
daina-005274Manuscriptdaina-005274lvNoYesNo
daina-005275Manuscriptdaina-005275lvNoYesNo
daina-007604Manuscriptdaina-007604lvNoYesNo
daina-010872Manuscriptdaina-010872lvNoYesNo
daina-011526Manuscriptdaina-011526lvNoYesNo
daina-011527Manuscriptdaina-011527lvNoYesNo
daina-015986Manuscriptdaina-015986lvNoYesNo
daina-015987Manuscriptdaina-015987lvNoYesNo
daina-015988Manuscriptdaina-015988lvNoYesNo
daina-015991Manuscriptdaina-015991lvNoYesNo
daina-015992Manuscriptdaina-015992lvNoYesNo
daina-015993Manuscriptdaina-015993lvNoYesNo
daina-024978Manuscriptdaina-024978lvNoYesNo
daina-026858Manuscriptdaina-026858lvNoYesNo
daina-028261Manuscriptdaina-028261lvNoYesNo
daina-028262Manuscriptdaina-028262lvNoYesNo
Showing 1-20 of 191 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.