F. Uzāna dainu vākums

Number
2751
Title
F. Uzāna dainu vākums
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 221 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
645-0Taî kalnâ rudzus sēju1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
645-0Taî kalnâ rudzus sēju1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
909-2Aizsamirsu man' dziesmiņu1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
909-2Aizmirsàs man dziesmiņa1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
1095-3Līdu Laimes pirtiņâ2.1.1.2.2. Kurina pirti radībām (ari pirtīžām); pirtī ieejot; zieds Laimai.
1095-3Līdu Laimes pirtiņâ2.1.1.2.2. Kurina pirti radībām (ari pirtīžām); pirtī ieejot; zieds Laimai.
1149-02.1.1.2.9. Kur bērns radies?
1149-0Kur tie dzima, gudri vīri2.1.1.2.9. Kur bērns radies?
1208-0Šuj, Laimiņa man krēsliņu2.1.1.2.12. Laima (Dēkla) mūža licēja.
1208-0Pin, Laimiņa man krēsliņu2.1.1.2.12. Laima (Dēkla) mūža licēja.
1209-0Tais', Laimiņ, man vietiņu2.1.1.2.12. Laima (Dēkla) mūža licēja.
1403-0Paldies saku māmiņai2.1.1.5.8. Nes pādi istabā un teic vārdu; - griež riņķī; - noliek bērnu gultā; - dod mātei dāvanu.
2333-02.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2646-1Cīrulits mazputniņš2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2796-0Ozoliņi zemzariņi2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
2803-0Aiz upites kalniņâ2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
2803-2Aiz upites kalniņâ2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
2810-2Priede, priede, egle, egle2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
3026-0Mīļ kungiem zelta nauda;2.1.2.3.4. Mātes mīļa, rūpīga kopšana vispār.
3263-0Veca mana māmuliņa2.2.1.3.1. Māte ģimenes sirds un dvēsele. (Mātes nerimstošā rīcība un gādība ģimenes un māju dzīvē; māte žēlotāja un patvērums; māte veca, bet gudra padomam; māte mīļa, cienīta un godāta; šķirtas, māte un meita viena pēc otras raud un i
Showing 1-20 of 221 items.
View:
Showing 1-20 of 356 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-008291Manuscriptdaina-008291lvNoYesNo
daina-008292Manuscriptdaina-008292lvNoYesNo
daina-008293Manuscriptdaina-008293lvNoYesNo
daina-008294Manuscriptdaina-008294lvNoYesNo
daina-010426Manuscriptdaina-010426lvNoYesNo
daina-010427Manuscriptdaina-010427lvNoYesNo
daina-012237Manuscriptdaina-012237lvNoYesNo
daina-012243Manuscriptdaina-012243lvNoYesNo
daina-012244Manuscriptdaina-012244lvNoYesNo
daina-012245Manuscriptdaina-012245lvNoYesNo
daina-012560Manuscriptdaina-012560lvNoYesNo
daina-012561Manuscriptdaina-012561lvNoYesNo
daina-012562Manuscriptdaina-012562lvNoYesNo
daina-012563Manuscriptdaina-012563lvNoYesNo
daina-012564Manuscriptdaina-012564lvNoYesNo
daina-013078Manuscriptdaina-013078lvNoYesNo
daina-013079Manuscriptdaina-013079lvNoYesNo
daina-013087Manuscriptdaina-013087lvNoYesNo
daina-013088Manuscriptdaina-013088lvNoYesNo
daina-013089Manuscriptdaina-013089lvNoYesNo
Showing 1-20 of 356 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.