Pētera Turauska dainu vākums Vildogā

Number
2742
Title
Pētera Turauska dainu vākums Vildogā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 121 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
197-3Es aizmirsu visas dziesmas1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
201-2Es nedrīkstu še dziedàt1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
269-7Lai, māsiņas, padziedam1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
2335-0Gudra sila vāverite2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2448-1Nekūko, dzeguzite2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2460-1Ar kaķiti Rìgâ braucu2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2555-0Teteriti rubeniti2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2760-1Vai, zaļaji bērzu birze2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
2803-02.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
2803-1Aiz upites kalniņâ2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
2814-1Lai bagata, kas bagata2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
3117-2Vai (Ai), māmiņa, vai (ai), māmiņa2.2.1. Vecāki un bērni ģimenes dzīvē.
3117-2Vai (Ai), māmiņa, vai (ai), māmiņa2.2.1. Vecāki un bērni ģimenes dzīvē.
4172-1Pried' ar egli kalniņâ2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
4563-0Kas man deve bārišam2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
4590-0Māte mani maz atstāja2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
4590-0Māte mani maz atstāja2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
4747-0Maldin' viegli, sveša māte2.3.5. Mācība, darbs, tikums slava.
4790-2Es ļaudim rīta rasa2.3.6. Valodas, paļas, nicināšana.
4837-0Sveša māte ciemâ gāja2.3.6. Valodas, paļas, nicināšana.
Showing 1-20 of 121 items.
View:
Showing 1-20 of 193 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-002306Manuscriptdaina-002306lvNoYesNo
daina-002337Manuscriptdaina-002337lvNoYesNo
daina-003272Manuscriptdaina-003272lvNoYesNo
daina-003273Manuscriptdaina-003273lvNoYesNo
daina-003274Manuscriptdaina-003274lvNoYesNo
daina-021683Manuscriptdaina-021683lvNoYesNo
daina-021685Manuscriptdaina-021685lvNoYesNo
daina-021686Manuscriptdaina-021686lvNoYesNo
daina-021687Manuscriptdaina-021687lvNoYesNo
daina-022507Manuscriptdaina-022507lvNoYesNo
daina-022654Manuscriptdaina-022654lvNoYesNo
daina-023405Manuscriptdaina-023405lvNoYesNo
daina-025497Manuscriptdaina-025497lvNoYesNo
daina-026012Manuscriptdaina-026012lvNoYesNo
daina-026103Manuscriptdaina-026103lvNoYesNo
daina-026104Manuscriptdaina-026104lvNoYesNo
daina-026105Manuscriptdaina-026105lvNoYesNo
daina-026364Manuscriptdaina-026364lvNoYesNo
daina-028143Manuscriptdaina-028143lvNoYesNo
daina-028144Manuscriptdaina-028144lvNoYesNo
Showing 1-20 of 193 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.