Pāvila Stīpnieka dainu vākums Rankā

Number
2703
Title
Pāvila Stīpnieka dainu vākums Rankā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 276 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
317-3Divas vien mēs māsiņas1.2.4. Labprāt dzied ar savējiem, jeb meklējās tos, ar kuriem balsis sader.
343-0Līgodama vien staigaju1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
343-0Līgodama vien staigaju1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
367-0Uz spēlites es dziedaju1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
431-0Ta pusite trīcèt trīc1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
431-0Trīcèt trīc ta maliņa (pusite)1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
454-1Dziediet, meitas, kad dziediet1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
473-2Gāju ceļu dziedadama1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
600-0Tāda mēle tautiešam1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
600-0Tāda mēle tautiešam1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
718-3Dziedi, dziedi, ganu meita1.3.3. Dziedāšana ganos.
718-3Dziedi, dziedi, ganu meita1.3.3. Dziedāšana ganos.
760-6Visas tērces, purvmalites1.3.3. Dziedāšana ganos.
760-6Visas tērces, purmalites1.3.3. Dziedāšana ganos.
860-0Es būt' laba dancotaja1.4.3.1. Liela savu, peļ pretinieku dziedāšanu.
1176-0Laime, laime tam dēlam (puišam)2.1.1.2.11. Kad un kur dzimis? Kāds cerams iespaids uz bērnu?
1176-0Laime, laime tam dēlam (puišam)2.1.1.2.11. Kad un kur dzimis? Kāds cerams iespaids uz bērnu?
1364-2Kas tur nāca, kas tur brauca?2.1.1.5.6. Kūmas pārbrauc no baznīcas; mājenieki tos sagaida ar dziesmām.
1565-3Gan jūs, salmiņi, viegli cilaju;2.1.1.5.10.4. Deju beidzot, nesēja pienes bērnu mātei pie gultas.
1943-0Maza, maza es guleju2.1.1.5.16.7. Nākamā tautu līgaviņa, tautu malējiņa; jau šūpulī izredzēta.
Showing 1-20 of 276 items.
View:
Showing 1-20 of 416 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-004067Manuscriptdaina-004067lvNoYesNo
daina-004273Manuscriptdaina-004273lvNoYesNo
daina-004275Manuscriptdaina-004275lvNoYesNo
daina-004419Manuscriptdaina-004419lvNoYesNo
daina-005409Manuscriptdaina-005409lvNoYesNo
daina-005411Manuscriptdaina-005411lvNoYesNo
daina-005862Manuscriptdaina-005862lvNoYesNo
daina-007897Manuscriptdaina-007897lvNoYesNo
daina-007899Manuscriptdaina-007899lvNoYesNo
daina-008801Manuscriptdaina-008801lvNoYesNo
daina-008804Manuscriptdaina-008804lvNoYesNo
daina-009268Manuscriptdaina-009268lvNoYesNo
daina-009269Manuscriptdaina-009269lvNoYesNo
daina-009270Manuscriptdaina-009270lvNoYesNo
daina-009272Manuscriptdaina-009272lvNoYesNo
daina-010027Manuscriptdaina-010027lvNoYesNo
daina-012772Manuscriptdaina-012772lvNoYesNo
daina-012782Manuscriptdaina-012782lvNoYesNo
daina-014139Manuscriptdaina-014139lvNoYesNo
daina-015382Manuscriptdaina-015382lvNoYesNo
Showing 1-20 of 416 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.