Mārtiņa Starķa dainu vākums Aizkrauklē un Lielvārdē

Number
2698
Title
Mārtiņa Starķa dainu vākums Aizkrauklē un Lielvārdē
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 163 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
72-01.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
388-0Ērdav' dziedu, gavileju1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
944-0Dziedàt māku, dancot māku1.4.3.4. Ne dziedāt vien jāmāk, jāmāk un jādara ari darbs.
950-1Ar kaunu biju, ar kaunu būšu1.4.3.5. Meitām godīgi jādzied. - Kāzās atļautas negoda dziesmas.
1286-0Kas tur mirdz, kas tur viz2.1.1.5.1. Aicina kūmās; krustību svētrītu sanāk lūgtās kūmas.
1812-0Krusta māte, krusta māte2.1.1.5.15.6. Dod, vaj sola lietišķas dāvanas: krekliņus, micītes, jostiņu, palagu, vilnani u.c.; zirgu, govis, aitas; bites.
1937-3Maza, maza meitenite2.1.1.5.16.7. Nākamā tautu līgaviņa, tautu malējiņa; jau šūpulī izredzēta.
1941-0Šūpo, egle, to cauniti2.1.1.5.16.7. Nākamā tautu līgaviņa, tautu malējiņa; jau šūpulī izredzēta.
1941-0Šūpo, egle, to cauniti2.1.1.5.16.7. Nākamā tautu līgaviņa, tautu malējiņa; jau šūpulī izredzēta.
2134-0Ai, jūs zēna ķeveriši2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2134-0Ai, mazie puiseniņi2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2333-11Brāļam braucu sievu ņemt2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2796-0Ozoliti zemzariti2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
2796-0Ozoliņi zemzariņi2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
3178-0Guldi mani, māmuļite2.2.1.3.1. Māte ģimenes sirds un dvēsele. (Mātes nerimstošā rīcība un gādība ģimenes un māju dzīvē; māte žēlotāja un patvērums; māte veca, bet gudra padomam; māte mīļa, cienīta un godāta; šķirtas, māte un meita viena pēc otras raud un i
3178-0Guldi mani, māmuliņa2.2.1.3.1. Māte ģimenes sirds un dvēsele. (Mātes nerimstošā rīcība un gādība ģimenes un māju dzīvē; māte žēlotāja un patvērums; māte veca, bet gudra padomam; māte mīļa, cienīta un godāta; šķirtas, māte un meita viena pēc otras raud un i
3952-3Asariņu upe tek2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
4629-0Rūtenite, samtenite2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
5143-0Labak dzēru miežu alu2.3.9. Lūkošanās, precības, kāzas un dzīve tautās.
5143-0Labak dzēru mieža alu2.3.9. Lūkošanās, precības, kāzas un dzīve tautās.
Showing 1-20 of 163 items.
View:
Showing 1-20 of 233 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-004751Manuscriptdaina-004751lvNoYesNo
daina-010722Manuscriptdaina-010722lvNoYesNo
daina-010786Manuscriptdaina-010786lvNoYesNo
daina-013444Manuscriptdaina-013444lvNoYesNo
daina-016509Manuscriptdaina-016509lvNoYesNo
daina-017612Manuscriptdaina-017612lvNoYesNo
daina-017613Manuscriptdaina-017613lvNoYesNo
daina-017699Manuscriptdaina-017699lvNoYesNo
daina-017700Manuscriptdaina-017700lvNoYesNo
daina-017741Manuscriptdaina-017741lvNoYesNo
daina-019598Manuscriptdaina-019598lvNoYesNo
daina-021595Manuscriptdaina-021595lvNoYesNo
daina-025805Manuscriptdaina-025805lvNoYesNo
daina-025807Manuscriptdaina-025807lvNoYesNo
daina-025808Manuscriptdaina-025808lvNoYesNo
daina-028601Manuscriptdaina-028601lvNoYesNo
daina-028602Manuscriptdaina-028602lvNoYesNo
daina-028603Manuscriptdaina-028603lvNoYesNo
daina-033253Manuscriptdaina-033253lvNoYesNo
daina-038067Manuscriptdaina-038067lvNoYesNo
Showing 1-20 of 233 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.