Andreja Meijas dainu vākums Lielvārdē

Number
2522
Title
Andreja Meijas dainu vākums Lielvārdē
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 249 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
31-4Man bij (Bij man) dziesmu vācelite1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
31-4Man bij (Bij man) dziesmu vācelite1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
60-1Es savôsi bāliņôsi1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
250-9Irbe svilpa siliņâi1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
267-1Apaļâje kalniņê1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
267-1Mazs pulciņis meitu dzied1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
279-1Divi pulki meitu gāja1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
382-1Jauki dzied lakstigala1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
392-4Labi, labi man satika1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
564-4Ziņģetaju sievu ņēmu1.2.11. Tautu dēls vēlās un māsa tam ieteic (reti liedz) ņemt dziedātāju līgavu.
566-1Runataja ta māmiņa1.2.11. Tautu dēls vēlās un māsa tam ieteic (reti liedz) ņemt dziedātāju līgavu.
566-1Dziedataja ta meitiņa1.2.11. Tautu dēls vēlās un māsa tam ieteic (reti liedz) ņemt dziedātāju līgavu.
573-1Dziedàt man ar meitàm1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
573-1Dziedàt mani ar meitàmi1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
578-2Dziediet, meitas, manu dziesmu1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
578-2Dziediet, meitas, manu dziesmu1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
695-3Tautu dēla dzirnaviņas1.3.2.2. malējas,
808-3Labak, meitas, padziedait1.4.2.2. Labāk dziedāt, ne kā niekus runāt.
899-0Nevienami es neļaušu1.4.3.2. Dziesmas turamas godā; dziesma, valoda nav mēdama; kā ieraduse, tā dzied, tā runā.
899-0Es nedošu nevienami1.4.3.2. Dziesmas turamas godā; dziesma, valoda nav mēdama; kā ieraduse, tā dzied, tā runā.
Showing 1-20 of 249 items.
View:
Showing 1-20 of 297 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000612Manuscriptdaina-000612lvNoYesNo
daina-000613Manuscriptdaina-000613lvNoYesNo
daina-000858Manuscriptdaina-000858lvNoYesNo
daina-002903Manuscriptdaina-002903lvNoYesNo
daina-003131Manuscriptdaina-003131lvNoYesNo
daina-003136Manuscriptdaina-003136lvNoYesNo
daina-003550Manuscriptdaina-003550lvNoYesNo
daina-004622Manuscriptdaina-004622lvNoYesNo
daina-004816Manuscriptdaina-004816lvNoYesNo
daina-007114Manuscriptdaina-007114lvNoYesNo
daina-007144Manuscriptdaina-007144lvNoYesNo
daina-007145Manuscriptdaina-007145lvNoYesNo
daina-007211Manuscriptdaina-007211lvNoYesNo
daina-007215Manuscriptdaina-007215lvNoYesNo
daina-007315Manuscriptdaina-007315lvNoYesNo
daina-007321Manuscriptdaina-007321lvNoYesNo
daina-007477Manuscriptdaina-007477lvNoYesNo
daina-007478Manuscriptdaina-007478lvNoYesNo
daina-008575Manuscriptdaina-008575lvNoYesNo
daina-009638Manuscriptdaina-009638lvNoYesNo
Showing 1-20 of 297 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.