Katrīnes Indriksones dainu vākums Bigauņciemā

Number
2386
Title
Katrīnes Indriksones dainu vākums Bigauņciemā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 681 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
28-2Svētu rītu ganos gāju1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
31-4Man bij (Bij man) dziesmu vācelite1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
43-2Man bij dziesmu vācelite1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
60-1Bāliņos dzīvodama1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
79-3Rājiet, kungi, ko rājiet1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
87-6Rāj man kungi, rāj bāliņi1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
95-1Pasakiet man dziesmiņu1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
95-1Pasakiet man dziesmiņu1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
195-01.1.11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.
201-1Es nedrīkstu še dziedàt1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
250-9Svilpo irbe eglajâi1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
252-1Zied ābele pret ābeli1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
256-2Viņpus upes balti bērzi1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
278-3Ceļat mani uz akmeņa1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
302-1Dzied, māsiņa, neklausies1.2.4. Labprāt dzied ar savējiem, jeb meklējās tos, ar kuriem balsis sader.
306-1Dziesmiņâi nolūkoju1.2.4. Labprāt dzied ar savējiem, jeb meklējās tos, ar kuriem balsis sader.
376-2Šaipus pura es dziedaju1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
381-3Ai, Ogrite, straujupite1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
381-3Ai, Ogrite, straujupite1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
382-1Ak (Ai), tu krupi lakstigala1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
Showing 1-20 of 681 items.
View:
Showing 1-20 of 706 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000396Manuscriptdaina-000396lvNoYesNo
daina-000690Manuscriptdaina-000690lvNoYesNo
daina-000857Manuscriptdaina-000857lvNoYesNo
daina-001023Manuscriptdaina-001023lvNoYesNo
daina-001242Manuscriptdaina-001242lvNoYesNo
daina-001319Manuscriptdaina-001319lvNoYesNo
daina-001322Manuscriptdaina-001322lvNoYesNo
daina-001323Manuscriptdaina-001323lvNoYesNo
daina-002339Manuscriptdaina-002339lvNoYesNo
daina-002904Manuscriptdaina-002904lvNoYesNo
daina-002980Manuscriptdaina-002980lvNoYesNo
daina-003004Manuscriptdaina-003004lvNoYesNo
daina-003508Manuscriptdaina-003508lvNoYesNo
daina-003946Manuscriptdaina-003946lvNoYesNo
daina-003955Manuscriptdaina-003955lvNoYesNo
daina-004488Manuscriptdaina-004488lvNoYesNo
daina-004535Manuscriptdaina-004535lvNoYesNo
daina-004536Manuscriptdaina-004536lvNoYesNo
daina-004620Manuscriptdaina-004620lvNoYesNo
daina-004877Manuscriptdaina-004877lvNoYesNo
Showing 1-20 of 706 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.