Collection of Herta Samte-Vaita

Number
776
Submitted by
Title
Collection of Herta Samte-Vaita
Description

Herta Samte-Vaita (1908 Rīgā - 1997 Priekulē, apbedīta Raiņa kapos) dzimusi ticīgā strādnieku ģimenē, beigusi Rīgas 3. vidusskolu un LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļu (1937), strādājusi LFK iesākumā par mašīnrakstītāju, vēlak LPSR Zinātņu akadēmijas Folkloras institūtā par zinātnisko līdzstrādnieci (1928 - 1951) un par bibliogrāfi Misiņa bibliotēkā (1951 - 1972), pētījusi latviešu izcelšanās teikas, tautas meteoroloģiju, Garlība Merķeļa rokrakstus. Dziedājusi un darbojusies studentu biedrības korī "Dziesmuvara", līdzīgi kā vairāki LFK darbinieki. 1933. g. viņa apprecējusies ar kora biedru juristu Frici Vaitu (1904 - 1946), viņiem piedzima meita Vija (1935 - 2019) un dēls Gatis (1937 - 2005). Hertas brālis dzejnieks un komponists Edgars Samts (1909 - 1942) represēts un iznīcināts Astrahaņā.

Herta Vaita savā LFK kolekcijā [776] laikā no 1929. g. līdz 1950. g. iesniegusi 89 folkloras vienības. Viņas galvenais teicējs bijis tēvs Fricis Samts (1880 - 1967), kurš dzimis Lielauces pagasta Klabatās. Teicējas: Lacuma Bieriņos no Alojas, Līze Škabis Inciemā, Erna Kraukle no Kosas pagasta Pieķevēniem. No viņām 1929. g. arī pierakstīti igauņu folkloristam Oskaram Loritsam interesējošie jautājumi par bērnu baidīšanu un pesteļiem. Rožu vārdus viņa ieguvusi no sava LU pasniedzēja docenta J. Bērziņa (LFK 776, 29) 1934. g., bet 1941. g. pavasarī iesniegusi no vectēva pārrakstītu "Debesu grāmatu" (LFK 776, 30-31). 1949. g. vērtīgi Sēlijas puses materiāli, arī par dziednieci Šķimelieni un lietunu (lietuvēnu), dabūti no 83 g.v. Dārtas un 50 g.v. Mildas Arumām (LFK 776, 33-64). Hertas māte Anna dzimusi Aruma. Tēvs atcerējies bērnībā Zemgalē dzirdētos stāstus, teikas un anekdotes (LFK 776, 1; 65-79).

1950. g. Herta Vaita nav varējusi izvairīties no pieprasītās jaunās laikmetīgās padomju folkloras vākšanas. Viņa, braucot vilcienā uz Mellužiem, noklausījusies krievu jauniešu dziedātās dziesmas un sarunu blakus kupejā, kur jaunāka sieviete pārmetusi vecākai, ka viņa zinot tikai vecās dziesmas un nevienu no jaunajām, aktuālajām. Vecākā apvainota noskaitījusi trīs pantus par Staļinu (LFK 776, 80-82). Herta pierakstījusi un tūlīt metusies klāt teicējai, lai noskaidrotu viņas vārdu u.c. datus. Trūcīgā paskata sieviņa, laikam no Ķemeriem, bailīgi ierāvusies sevī un nemaz nav atbildējusi. Šie panti vairākkārtēji publicēti - par teicēju norādīta kolhozniece no Rīgas rajona, citur pieminēts, kā Staļinu apdzied Ķemeru apkārtnē.

Herta Vaita piedalījusies vēl 5. folkloristu zinātniskajā ekspedīcijā (LFK 1880, 3251-3360; 4258-4268) Bauskas rajonā 1951. g., kur atkal galvenais uzdevums - iegūt jaunos folkloras materiālus. Rakstot par tautas meteoroloģiju, viņai vienīgajai nav bijuši citāti no Ļeņina un Staļina darbiem. No 1951. gada janvāra darbu uzsāk apvienotais Etnogrāfijas un folkloras institūts, jau februārī Vaita tiek pārcelta no folkloristiem pie etnogrāfiem. Šajā pašā gadā viņa uzsākusi darbu ZA Fundamentālās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas Rokrakstu nodaļā. No 1972. gada viņa dzīvojusi pie savas meitas Priekules slimnīcas dakteres Vijas Sedolas un audzinājusi mazbērnus.

Ziņas par Hertu Vaitu sniedzis un papildinājis folkloras materiālus viņas brāļa Edgara dēls Andris Samts 2022. gada aprīlī.


Skat.: Vaita H. Latviešu tautas meteoroloģija. Folkloras institūta raksti I, Rīga: 1950. 239.-278. lpp.
Vaita H. Garlība Merķeļa rokraksti Latvijas PSR Zinātņu akadēmijā. Rīga: Zinātne 1968.

Sagatavoja Māra Vīksna

Transcription progress
19% Complete
25% Complete
50% Complete
Showing 1-20 of 94 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
1Dievs un velnslegend
2Ziemas svētkos nesa istabā sienucustom
belief
darbība, lai gūtu labumu
2aJauna gada dienā nesa istabā salmuscustom
belief
darbība, lai gūtu labumu
3Ceturtdienas vakaros nedrīkst vērptbelief
4Piektdienas vakari gavēņlaikābelief
5Ja dzird pirmo reiz griezni neēdisbelief
6Pirmdienās nevajag laist pirmo reiz lopus ārābelief
6aOtrdienās nevajag laist pirmo reiz lopus ārābelief
6bPiektdienās nevajag laist pirmo reiz lopus ārābelief
7Lielā piektdienā nes apkārt pestuļusbelief
darbība, lai gūtu labumu
8Spīganas vasarā gāja apkārtbelief
8aKalpa sieva un bitelegend
9Ja atrod raganas sviestubelief
darbība, lai gūtu labumu
10Debess gabalibelief
11No Miķeļiem līdz Mārtiņiem ir garu vakaribelief
12Kad vista perējabelief
darbība, lai gūtu labumu
13Lai vanags neaiznestu prom cāļusbelief
darbība, lai gūtu labumu
14Ja cāļus ved pirmo reiz ārābelief
darbība, lai gūtu labumu
15Lai vārnas neaiznestu mazos sieriņus no biezpienabelief
darbība, lai gūtu labumu
16Čūsku vārdifolksongs
charms
Snake charms
Snake charms
Showing 1-20 of 94 items.
View:
Showing 1-20 of 36 items.
ThumbnailTypeFolderNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
0776-92aImage0776-92alvYesNoNo
0776-92bImage0776-92blvYesNoNo
0776-Herta-Samte-0001ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0001lvYesYesNo
0776-Herta-Samte-0002ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0002lvYesYesNo
0776-Herta-Samte-0003ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0003lvYesYesNo
0776-Herta-Samte-0004ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0004lvYesYesNo
0776-Herta-Samte-0005ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0005lvYesYesNo
0776-Herta-Samte-0006ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0006lvYesYesNo
0776-Herta-Samte-0007ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0007lvYesYesNo
0776-Herta-Samte-0008ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0008lvNoYesNo
0776-Herta-Samte-0009ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0009lvNoYesNo
0776-Herta-Samte-0010ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0010lvNoYesNo
0776-Herta-Samte-0011ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0011lvNoYesNo
0776-Herta-Samte-0012ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0012lv, ruNoYesNo
0776-Herta-Samte-0013ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0013lvYesYesNo
0776-Herta-Samte-0014ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0014lvYesYesNo
0776-Herta-Samte-0015ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0015lvYesYesNo
0776-Herta-Samte-0016ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0016lvYesYesNo
0776-Herta-Samte-0017ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0017lvYesYesNo
0776-Herta-Samte-0018ManuscriptHerta-Samte0776-Herta-Samte-0018lvYesYesNo
Showing 1-20 of 36 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.