Collection of Anna Bērzkalne

Number
21
Submitted by
Title
Collection of Anna Bērzkalne
Description

Annas Berzkalnes mate

LFK [21] veido 577 folkloras vienības – galvenokārt tautasdziesmu četrrindes, kā arī atsevišķi paražu pieraksti, nostāsti, pasaka, sakāmvārdi. Kolekcijas teicēja ir Ede Bērzkalne (dz. Reinsone, 1862 Vējava –1951 Viesienas Čiglas), folkloristes Annas Bērzkalnes (1891–1956) māte. Laikā no 1924. līdz 1926. gadam mātes mājās Viesienas Čiglās folkloru pierakstījusi Anna Bērzkalne, kā arī pusaugu radinieki Valdis Reinsons (tobrīd 13 g. v.) un Vilis Eglītis (11 g. v.) – šos pierakstus Anna Bērzkalne pārskatījusi un sakārtojusi. Kolekcijā līdzās “mammiņas” Edes Bērzkalnes teiktajam Anna Bērzkalne iekļāvusi norādes uz mātes brāļa, mātes tēva māsas un tantes Emīlijas dziedāto.


Sagatavoja: Rita Treija

Transcription progress
100% Complete
0% Complete
3% Complete
Showing 1-20 of 580 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
1Kas var baltu izmazgātfolksong, 1-6 lines
2Druvā eju, druvā tekufolksong, 1-6 lines
3Ko es vilkšu, ko audīšufolksong, 1-6 lines
4Mana vaina rītiņāfolksong, 1-6 lines
5Vis' istaba stāvu stāvfolksong, 1-6 lines
6Skaistu dziesmu nodziedājufolksong, 1-6 lines
7Ekur skaisti irbe tekfolksong, 1-6 lines
8Rītā agri ietecējufolksong, 1-6 lines
9Irbe švelpa siliņāfolksong, 1-6 lines
10Cieši jožu cēlu jostufolksong, 1-6 lines
11Esi laba, dēlu mātefolksong, 1-6 lines
12Jauna gāju tautiņāsfolksong, 1-6 lines
13Vecākās ietaliņasfolksong, 1-6 lines
14Bāleliņš klausījāsfolksong, 1-6 lines
15Aši rāvu brāļa dzirnasfolksong, 1-6 lines
16Devu roku, bet atrāvufolksong, 1-6 lines
17Ai, māsiņa, neteic tautufolksong, 1-6 lines
18Viens pats man bēleliņšfolksong, 1-6 lines
19Kaut man tāds arājiņšfolksong, 1-6 lines
20Es ar savu ietaļiņufolksong, 1-6 lines
Showing 1-20 of 580 items.
View:
Showing 1-20 of 103 items.
ThumbnailTypeFolderNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
0021-Ede-Berzkalne-0001ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0001lvYesNoNo
0021-Ede-Berzkalne-0002ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0002lvYesNoNo
0021-Ede-Berzkalne-0003ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0003lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0004ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0004lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0005ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0005lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0006ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0006lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0007ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0007lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0008ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0008lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0009ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0009lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0010ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0010lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0011ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0011lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0012ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0012lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0013ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0013lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0014ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0014lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0015ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0015lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0016ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0016lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0017ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0017lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0018ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0018lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0019ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0019lvYesYesNo
0021-Ede-Berzkalne-0020ManuscriptEde-Berzkalne0021-Ede-Berzkalne-0020lvYesYesNo
Showing 1-20 of 103 items.

Map legend

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.