2.9. Slimība, nāve, bēres. Senās bēru ierašas un svinēšana, un dažādas māņticības druskas par miršanu un mirušiem.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.