#LFK-1-3-9

Benennung
Aukur-drankur drille drū
Nummer der Einheit
9
Sprache
Lettisch
S.
3
Datum der Einsendung
05.03.1924
Stichwörter
#LFK-1-3-9
Wurde dechiffriert vonUna Smilgaine
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2015-01-28 20:18:48
Dechiffrierung5.III.24
Erika Brikmane 12 g veca
Mīlītes pirmā pamatskolas skolniece III kl. Bauņu pagasta Lauri.

3, 1

Parunas.
Acis Rīga  rokas piedarbā.

3, 2  

No miega maizi necep.

3, 3  

Kas daudz grib, tas maz dabū.

3, 4

Kas maz grib tas daudz dābu.

3, 5

Ar muti Rīga ar darbiem aizkrāsnē.

3, 6

Kad tik viens pats nabaks [nabags] būtu to ar cukuru ēdinātu.

3, 7

Ed ka zirgs strāda ka gailis.

3, 8

Skaitīšana.
Trigal, tregal, sesteķ, mesteķ, kundur lēvar tili tipo sivens klips.

3, 9

Aukur-drankur drille drū četri vīru favel fū, a te brīt-los.

3, 10

Laimes velejumi.
Es vēlu, lai tu laimē sēd un sīpolus ar reņģem ēd.

3, 11

Lai laime tevi vāda ar saviem ragiem bada, tas laimes badijiens ir rets gadijiens. 

3, 12

Mīklas.
Maza, maza čupiņa ar asu galiņu. (Siena kaudze)

3, 13  

Čūska guļ kalna kala satinusies. (Matu biza [bize])

3, 14

Melns ka velns krancaiņu kaklu reiz pa nedeļu lakta lēc. (Macitajis.)
Text dechiffrieren
öffnen
Aukur-drankur drille drū četri vīru favel fū, a te brīt-los.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.