#ENLI-1-6-2

Benennung
Paklausi želigs Raditais mūsu lūgšanu,
Nummer der Einheit
2
S.
6
Anmerkungen
Manuscript was written by Heinrich Baumann, dean of Cēsis (in German: Wenden), however, there is no evidence whether he gathered the folk songs himself or received and rewrote ones received from Rubene's (in German: Papendorf) minister Christoph Harder. The owner of the manuscript might be identified on the first page as August Wilhelm Hupel sending these folk songs to J.G. Herder.

Article on the origin of the manuscript in Herders' Collection: Paškeviča B. Latviešu tautasdziesmu teksti, to pierakstītāji un sūtītāji J.G.Herderam "Tautasdziesmu" izdevuma vajadzībām. Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija. Sast. R.Bičevskis. Rīga: FSI, 2017, 305.-308. lpp.
Stichwörter
#ENLI-1-6-2
Wurde dechiffriert vonAndrejsWJ
BeendetNein
BestätigtNein
Ausgebildet2016-07-24 19:05:12
Korrigiert
Dechiffrierung
Text dechiffrieren
öffnen

1.
Paklausi žēlīgs Radītājs mūsu lūgšanu,
un raudāšanu, ko mēs šinī laikā uz tevim
lūdzam ar žēlošan.
2.
Tas siržu zinātnieks Tu esi, mūsu
Vājība ir tev zināma,
dod mums Tavu Šēlastību, ka mēs uz Tevim atgriežamies.
3.
Mēs esam gan daudz grēkojuši, nopelnījuši
to mūžīgu sodu, tāpēc kā viens žēlīgs
Tēvs, Tu gribi mums visiem žēlīgs būt.
4.


Dod ka mēt mēs še miesā vaidam,
tos grēkus atstājam un apraudam ka
mūsu prāts uz Tev modrīgs var būt,
un mēs varam svabadi tapt no mūsu grēkiem.

-----------------------------------
1.
Jau mēs teicam Jēzu Krist kas ir piedzimis :/: iekš Bētlemes kam
Pasaulīt :/: Saul un Mēness visus zemes un debess teic Dievam.
2.


Gods un slava ir kas mums savu Dēlu
šķiņķojis kamēr visi :|:
svētigi topam Dieva Vaigu redzēt mūžam :|:


Zum :|:

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.