1244-Alsungas-6kl-pamatskola-03-0132
Wurde dechiffriert vonDace Nasteviča
BeendetJa
BestätigtNein
Korrigiert2022-06-24 09:07:27
Dechiffrierung

4627

69. Tāda priede siliņā
Kāda sila maliņā
Tāda meita kaimiņos
Kāda tāļu tautiņā.

4628

70. Daža laba kalpa sieva
Cimdā naudu žvadzina
Daža laba saimniecite
Cimdā slauka asariņas

4629

71. Es redzēju jūriņā
Uz akmeņa uguntiņu
Tur žāvēja jūras māte
Savu zeltu, sudrabiņu

4630

72. Auga man gari lini
Mirka balti ezerā
Rībēt, rīb man aužot
Skan vālīte velējot

4631

73. Nevienam nesacīju
Kur aug mana līgaviņa
Māsiņai gan sacīju
Lai tā laiku draudzējās

4632

74. Es dzirdēju caur sieniņ
Ļaudis mani aprunā
Vēru durvis, speru kāju
Trūks ļaudim valodiņa

4633

75. To vietiņu gan zināju,
Kur piedzimu, kur uzaugu
Tās vietiņas nezināju
Kur mūžiņu nodzīvošu.

4634

76. T'\a dzīvot meitiņam
Kā baltam aitiņam
Nenīsties, nebārties,
Neturēt ienaidiņu

4635

77. Gan gribēja drīzi braukt,
Nav tik drīz kumeliņš
Gan gribēju sievu jemt
Nedrīkst meitu bildināt

4636

78. Es taisīju rožu dārzu
Pret saviem lodziņiem
Lai nāk meitas puškoties
Lai es varu lūkoties

4637

79. Tā māmiņa tava vaina
Ka es liela neuzaugu
Kam tu mani agri cēli
Aukstu rasu birdināji

4638

80. Balta gāju ganiņos
Balta ganus pavadīja
Kur jūs mani redzējāt
Zilu, melnu staigājam

4639

81. Padziedam mēs māsiņas
Nu mēs vienā vietiņā
Dies to zina citu gadu
Kur mēs katra dziedāsim

4640

82. Es gribēju tautu meitu
Viņa mani negribēja
Es Dievam tencināju
Kā tu manu negribēji

4641

83. Kaut zinātu to sētiņu
Kur aug mans arājiņš
Ar gulbīti aizsūtīju
Pari baltu villainīšu.

4642

84. Es meitiņa tevi jemtu
Tev nav gudra padomiņ
Man jāvalda tēva zeme
Vajag gudras līgaviņas

4643

85. Stāsti dziesmas māmuliņa
Tautiņās vadīdama,
Ko dziedāšu malt iedama
Ko vasaru druviņā

4644

86. Dziediet meitas upmalā
Upē balsi nelaidiet
Laidiet pāri pār upīti
Resnajos ozolos.

4645

87. Celies agri, Laimas māte
Gulies vēlu vakarā
Palīdz man grūtu mūžu
Vieglumā darināt!

4646

88. Pirmajai, pēdējai
Mātes austas vilainītes
Vidējām māsiņām
Tām pašām jāgādā

Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Alsunga 6-year Primary School
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.