LFK-0740-01137-buramvardu-kartoteka
Wurde dechiffriert vonAnna9
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2019-09-07 09:11:30
Dechiffrierung740,1137   /Vlk Palsmanē/
Asins noturēšanas vārdi.
Tie kaŗa vīri Jezum ar šķepiem sānos dūra un tam ūdens iztecēja un asins palika iekšā, Kungs, Jēzus, Kristus es lūdzos lai nu viņam tās asins paliek iekšā un ūdens iztek. Iekš tā vārda Dieva tā Tēva, Dieva tā Dēla, Dieva ta cienīgā svētā gaŗa Amen, Amen, Amen.
/Cilvēkam vārds, lopiem spalva jāpiemin/.
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Rēzekne State Teacher's Training Institute
Stichwörter
Einheiten#LFK-740-1137

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.