BI

Nummer
5
Benennung
BI
Deschiffrierungs Fortschritt
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Zeige 1-20 von 57 Einträgen.
SīktēlsNummer der EinheitBenennungKategorien 
  
964-0Lūdzami, ļautiņi, neturat dusmas!1.4.3.6. Apmierinās bez naida, sader; apdziedātie neņem ļaunā.
968-0Pus' dziesmiņas brāļiem dziedu1.4.3.6. Apmierinās bez naida, sader; apdziedātie neņem ļaunā.
3408-1Es vecaju bāleliņu2.2.2.4. Vecais un jaunais brālis.
3485-0Es brāliša kumeliņu2.2.2.8. Laba satiksme starp brāli un māsu; māsas dzīve bāliņos.
6748-0Ku, gailiti, tu teceji2.4.5.2. Agra celšanās rītos, vēla gulšanās vakaros; māte un gailis cēlēji; miegs un snaudas.
7397-0Šuvu kreklu tautiešam2.4.5.8.7. Auž, šuj, raksta kreklus.
8647-0Liedz man ļaudis to puisiti2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
8790-0Pats priediti nodzenaju2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
10857-5Trīs gadiņus tautu dēlis2.4.7.1. Meitu dziesmas.
13543-5Nepiedošu, nepiedošu2.5.1.1.3.2. Tautas izlūko, gūsta un zog līgavu. Meitas vairās, bēg, slēpjās no tautām.
13670-0Šļāc, brāliņ, tautu naudu2.5.1.1.5. Sievu pērk.
14908-0Grūti pūta sila priede2.5.1.2.12.2. Dziesmas no meitas puses, no meitas draudzes.
16088-0Sēdi gudri, man' māsiņa2.5.2.3.11. Sēdina brūti, resp. brūtganu aiz galda.
16329-0Ai, dižaj' vedejiņ2.5.2.5.15. Ēdot, vedējus apdzied: visus kopus; dižo vedēju, vedējišu.
16695-0Būs meitu māmiņai2.5.2.6.19.1. Daudzina pūru un nožēlo māti un brāļus, kam pūra dēļ jātērējas.
16710-0Vediet, tautas, manu pūru2.5.2.6.19.1. Daudzina pūru un nožēlo māti un brāļus, kam pūra dēļ jātērējas.
16788-0Eima, meitas, skatities, 2.5.2.6.21.2. Panāksnieki daudzina māsiņas pūru.
16849-0Slēdz, māmiņa, klētê meitu2.5.2.7.1.2. Māte aizslēdz klēts durvis un nelaiž vedējus bez maksas iekšā.
17199-4Tautiets manim atsūtija 2.5.2.7.6.2. Panāksnieku dziesmas, kas attiecas uz vedēju un brūtes vedamiem zirgiem, iejūgu, segliem, ratiem, etc.
17674-0Trīs reiziņas apgriezos2.5.2.7.9.5. No vietām un lietām: istabas, dzirnu kambara; nama un ugunskura; klēts, ābeļu dārza; rožu dārza; kokiem pagalmā; bērzu birzes; ganībām, pieguļas; upes; parasta ceļa.
Zeige 1-20 von 57 Einträgen.
Ansicht:
Zeige 1-20 von 56 Einträgen.
KleinbildTypFaila numursSprachenDechiffrierungMetadatenNoten 
  
daina-010949Manuskriptdaina-010949lvNeinJaNein
daina-010962Manuskriptdaina-010962lvNeinJaNein
daina-029668Manuskriptdaina-029668lvNeinJaNein
daina-053367Manuskriptdaina-053367lvNeinJaNein
daina-057664Manuskriptdaina-057664lvNeinJaNein
daina-065268Manuskriptdaina-065268lvNeinJaNein
daina-066097Manuskriptdaina-066097lvNeinJaNein
daina-079346Manuskriptdaina-079346lvNeinJaNein
daina-100108Manuskriptdaina-100108lvNeinJaNein
daina-111390Manuskriptdaina-111390lvNeinJaNein
daina-119383Manuskriptdaina-119383lvNeinJaNein
daina-120373Manuskriptdaina-120373lvNeinJaNein
daina-122641Manuskriptdaina-122641lvNeinJaNein
daina-122711Manuskriptdaina-122711lvNeinJaNein
daina-123276Manuskriptdaina-123276lvNeinJaNein
daina-123546Manuskriptdaina-123546lvNeinJaNein
daina-125639Manuskriptdaina-125639lvNeinJaNein
daina-127957Manuskriptdaina-127957lvNeinJaNein
daina-129147Manuskriptdaina-129147lvNeinJaNein
daina-129848Manuskriptdaina-129848lvNeinJaNein
Zeige 1-20 von 56 Einträgen.

BildlegendeWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.