2.5.2.13.6. Apcerējumi par dzīvi tautās, sevišķi par vedeklas satiksmi ar tuvākiem vīra ģimenes locekļiem: dieveriem, māsīcām, ietaļām.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.