0009-Otanku-pamatskola-0034
РасшыфроўшчыкInga Tapiņa
СкончаныТак
ПрынятаТак
Адноўлены2015-06-03 01:47:17
Расшыфроўкаkas visai izalcis [izsalcis] lai ēd ar vēžus. Minam mēs tās makšieres [makšķeres] velkam mēs tos vadus ko mēs tur minam skrej Grietiņ projām. Meitiņ mīļā tu būs man tapin man sav mutīt kad es vienreiz mutes dabūš foli ralla lā (Visi nostājas lielā lokā izņemot dažus kuŗi paliek loka vidū rotaļu sākot visi lēnām iet pie vardiem minam mēs tās mašieres [makšķeres] visi skrej cik vārēdami Skrej Grietinin [Grietiņ] u.t.t. sāk iet atkal kā iepriekš Pie vārdiem Meitiņ mīļā iekšā esošie iet atkal drusku atrāk [ātrāk] un ieņem katrs savu līzbiedri [līdzbiedru] kuŗi rotaļai no jauna sākoties tie paliek iekšā)

Dažādas tautas dziesmas.

33, 44

Neaugat līki koki
Dižā ceļa maliņā
Gaŗām brauca kāzenieki
Šķeršiem tek kumeliņi

33, 45

Ku ku gričšķins
Iniškinis smitšķins
Arme Grietiņ
Dukst niš veis
das ist finfem
Lisķin eis

33, 46

Dievī [dieviņ] paklā [paklāj]
Baltu galdīnu
Aicini mūs nabadzīnus
Viesībās
Ceļos mesties pātarus skaitīt
Desmit pirkstīnu kopā likt

33, 47

Spīdi gaiši mēnestiņi
Nakti vedu līgaviņu
Dienu vesti nedrīgstēju [nedrīkstēju]
Kungi ara druviņā

33, 48

Zini ceļu kumelīni
Es celīnu nezināju
Tautu ceļa malīnā
Sīvi suņi lepni puiši
Sīvi suņi sīvi rēja
Puši [puiši] ceļa nerādija

33, 49

Biski raibes gūsneles
Biske raibes kājeles
Kalepiskes saiteles

33, 50

Pa gabalu es pazinu
Jaunu puisu [puišu] pļāvumiņu
Baltājam āboliņam
Gali vien nokapāti.

33, 51

Pie mājiņas auga
Viens kuplis koks
Kas mājiņu apēno
Es koku ēnā
Apgulstos un saldi
Viena koša sapņoju
Skaista jaunekle
Pie manim piestāja
Расшыфраваць тэкст
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Otaņķi Primary School
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-9-32-043
#LFK-9-33-44
#LFK-9-33-45
#LFK-9-33-46
#LFK-9-33-47
#LFK-9-33-48
#LFK-9-33-49
#LFK-9-33-50
#LFK-9-33-51

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.