1912-J-un-A-Robeznieki-04-0022
РасшыфроўшчыкLigaB
Скончаны
Прынята
Адноўлены2021-09-21 16:11:31
РасшыфроўкаViesībās. Veca piebaldzēnu viesību dziesma ļoti populāra. Dzied.: Marija Damroze un Anna Damroze 18. jūlija 1962. g.
Nu sveiki brāļi/draugi, kas šeit kopā esam.

357

1. Nu sveiki brāļi, kas šeit kopā esam, ko mīlestība vienoja. Mēs mīļai tēvijai
lai šīs dziesmas nesam un garam kas mūs vienoja. Nu visus silda šis mīlestī-
bas gars kas mīļo tēviju tam latvju gars.
2. Mēs modamies uz jaunu jauku dzīvi
Mūs modināja laika gars.
Brīvība mūsu un karogam par zīmi
Un taisnīb’s kausam pilnīgs spars.
Lai brīvība zaļo, lai taisnība zied
Uz to lai dzenamies latvji, ikbrīd.
Šī bijusi ļoti pazīstama un iemīļota dziesma ap 1900 gadiem un vēlāk pārgājusi kā viesību dziesma visos gados. Tagad nav izplatīta - jau aizgājusi pagātnē.

Tautas dziesmas.
Tautas dziesmas kas dziedātās viesībās. Dziedāja Marija Damroze.
Es bij' maza bet jau gudra.

358

1. Es bij' maza, bet jau gudra mācēj' tautas maldināt, Es bij' maza, bet jau gudra
mācēj' tautas maldināt.
2. Kalnā kāpu gavilēt
Lai tautiņas klausījās
3. Atjāj' tautas atrod mazu
Riņķī grieza kumeliņu.
Teicēja to dziedājusi Jaunpiebalgas Dziedāšanas biedrības korī 1919. g. un vēlāk ap Ķūģu, Ķeiķu un Seviķu mājām šo dziesmu dziedājuši viesībās.
Расшыфраваць тэкст
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of J. and A. Robežnieks
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.