custom (human life)

Bērna dzimšana; krustabas; bērnības, jaunības un pilngadības svētki; kāzas; izvadīšana karadienestā; dažādas dzīves svinības – dzimšanas dienas, kāzu jubilejas; miršana, bēres.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.